İş Analizi

Teknoloji çağında olmamıza rağmen henüz birçok işletmenin tam anlamıyla kavrayamamış olmasından dolayı, iş analistliğinin anlamı tam olarak bilinmemektedir. Sizlere öncelikle iş analizi nedir? Bunun tanımını yaparak başlayalım; İş analistleri genellikle insan kaynakları departmanlarından örnek verecek olursak bir personelin, iş gücü planlamasının yapılmasını, uygun personellerinin işe alınmasını, gerekli eğitimlerin personellere verilmesini, personelin alacağı ücretin adil bir şekilde belirlenmesi gibi süreçlerin oluşumunda büyük rol almaktadır.

İş analizi yapan kişilere ‘İş analisti’ ünvanı verilmektedir. İş analistleri genellikle personellerin çalışma şekilleri ile değil işin hangi süreçler ile yürütüldüğünü incelemektedir. Gözlemler ile veya anketler yaparak ilgili işin doğru işlem adımları ile yapılıp yapılmadığını kontrol ederek daha verimli iş performansı sağlamaktadır.