Logo E-irsaliye ürünü 2020 yılında zorunlu olarak yürürlüğe girmesi sebebi ile muhasebe tabanlı Go3,Tiger3, Tiger3 Enterprise ürünleri ile entegre çalışan e-dönüşüm ürünüdür. Tamamen yasal süreçlere bağlı olarak hazırlanan Logo E-irsaliye ürünü, yine aynı mantıkla ilerlemekte ve Logo Connect ürünü üzerinden kullanılmaktadır. Gelirler idaresi başkanlığına gönderimi zorunlu olan E-irsaliyeler
kullanıcılar tarafından Taşıyıcı Kodu, Sevk Tarihi ve Sevk Zamanı gibi alanları zorunlu tutarak işlemleri GİB’e uygun şekilde gerçekleştirmektedir.

Tamamen yasal mevzuatlara bağlı olarak gerçekleştirilen Logo E-irsaliye ürünü erp tarafında 2.64 versiyonu ile GİB’in belirlemiş olduğu sevk tarihi ve sevk zamanını otomatik olarak doldurmakta ve kullanıcı yükünü azaltmaktadır. E-irsaliye sistemini her durumu göz önünde bulundurarak geliştiren Logo ailesi, firmanın kendi içerisinde malzeme transferi yapacağı zaman yine bunu GİB’e bildirmekle zorunlu olup bu durumu ambar fişi transferi ile çözüme kavuşturmaktadır.

Kullanıcılardan gelen E-irsaliye sorunları ile ilgili en çok karşılaşılan durum E-irsaliyelerin iptal edilip edilmediği sorusudur. E-irsaliyelerin iptal edilmesi söz konusu değildir. Karşı taraftaki araç yola çıkmadığı sürece mükellefler karşılıklı olarak anlaştığında E-irsaliyelere tümünü reddet uygulama yanıtı verilebilmektedir. Verilen uygulama yanıtının GİB’e gönderimi zorunludur. Henüz yeni olan E-irsaliye süreci logo yazılım ekibi tarafından daha da kolay bir şekil alarak siz kullanıcılarının işlemlerini kolaylaştırmayı sağlayacaktır.