Logo Bordro Plus ürünü temel hatlarıyla insan kaynakları ve personel yönetiminden oluşmaktadır.
Asıl amacı sicil yönetimi olmakla birlikte bir işletmenin ölçülebilirliğini dikkate alarak her firmaya uygun şekilde
uyarlanabilmektedir. Sicil yönetiminin yanı sıra puantaj hesaplamalarınızı, sgk bildirimlerinizi, tahakkuk listelerinizi
sizlere en hızlı şekilde sunan Logo Bordro Plus ürünü, kendi içerisinde iç ve dış veri aktarımını da sağlamaktadır.
Bir işletmenin vazgeçilmezi olan
personel özlük işlerinin tüm süreçleri ile yönetildiği ve bu süreçlerin kolaylıkla raporlandığı Logo Bordro Plus ürünü
kendi grubunun en zengin modüler yapısına sahiptir. Logo Bordro Plus ürünü izin yönetimi, personel giriş ve çıkış
işlemlerinin yanı sıra personel masraflarının erp programına aktarılarak muhasebeleştirilmesini de sağlamaktadır. Logo Bordro Plus
ürünü insan kaynakları yöneticilerinin işlerini kolaylaştırmakla birlikte kurumlara bağlı olarak ücret yönetimini ve
tüm mevzuatlarının da yönetimini kendi içerisinde barındırmaktadır. Logo Bordro Plus online olarak Logo
Tiger HR ürünü ile de tam entegre çalışmaktadır. Personellerin masaüstü programa bağlı kalmadan web portalı üzerinden de
ulaşabileceği ve yapılan işlemlerin Logo Bordro Plus ürününe aktarılmasını sağlayan kullanıcı dostu bir üründür.